تور شیراز از مشهد ویژه نوروز ۹۸

هتلدرجه 1 تخت (به ازای هر نفر)2 تخت (به ازای هر نفر)3 تخت (به ازای هر نفر)
آریانا1.250.000 تومان1.230.000 تومان
ساسان1.210.000 تومان1.170.000 تومان
پارک1.270.000 تومان1.230.000 تومان
پارسه1.530.000 تومان1.430.000 تومان
پرسپولیس1.890.000 تومان1.740.000 تومان1.720.000 تومان

(success)