تور اصفهان از مشهد ویژه نوروز۹۸

هتل
درجه1 تخت (به ازای هر نفر)2 تخت (به ازای هر نفر)
ونوس1.560.000 تومان1.460.000 تومان
ملک1.320.000 تومان1.280.000 تومان
اصفهان1.350.000 تومان1.320.000 تومان
پیروزی1.780.000 تومان1.880.000 تومان
عالی قاپو1.830.000 تومان1.710.000 تومان

(success)