تور استانبول از مشهد ویژه نوروز ۹۸

✅توراستانبول از مشهد ویژه نوروز ۹۸
✈️پرواز ترکیش
💥۵شب اقامت به همراه صبحانه
🔹هتل ۳ستاره…..۵٫۷۰۰٫۰۰۰تومان
🔸هتل ۴ستاره…..۶٫۳۰۰٫۰۰۰تومان
🔹هتل ۵ستاره…..۶٫۵۵۰٫۰۰۰تومان
💥۷شب اقامت به همراه صبحانه
🔸هتل ۳ستاره…..۵٫۹۰۰٫۰۰۰تومان
🔹هتل ۴ستاره…..۶٫۸۰۰٫۰۰۰تومان
🔸هتل ۵ستاره…..۷٫۲۵۰٫۰۰۰تومان

(success)