تبدیل فرودگاه بین المللی پکن به بزرگترین مرکز حمل و نقل هوایی جهان

مدیر فرودگاه پکن گفته اصلی پکن گفته است به دلیل زیاد بودن تعداد مسافرها، تقاضاهای زیادی برای اضافه کردن پرواز ها داشتیم اما به دلیل اینکه محدودیت وجود دارد و به دلیل شرایط فرودگاه نمی تواستیم تعداد پروازها را اضافه کنیم. اما این فرودگاه جدید می تواند همه ی محدودیت ها را کنار بزند.

این فرودگاه که حدود ۹٫۱۲ میلیارد دلار برای آن هزینه تخمین زده شده است، در شهر پکن و در مرز استان فبی قرار دارد و در سال ۲۰۱۹ افتتاح می شود. این فرودگاه حداقل ۷ باند خواهد داشت و می تواند در ماه در سال حدود ۱۰۰ میلیون مسافر را جابه جا کند.

(success)